aTour Calendar

a

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

Beijing

2

Beijing

3

Beijing

4

5

6

7

Zhengzhou

8

9

10

11

12

Dengfeng

13

14

15

16

17

Kaifeng

18

19

20

21

22

Xinzheng

23

24

25

Luoyang

26

Xi’an

27

Xi’an

28

Xi’an

29

Shanghai

30

Shanghai

31

Shanghai